lördag 12 februari 2011

Ur Höga visan 8:6-7: Kärleken är stark som döden

Ha mig som en signettring vid ditt
hjärta, som en signettring på din arm.
Ty kärleken är stark som döden, dess
längtan obetvinglig som dödsriket,
dess glöd är som eldens glöd, en
Herrens låga är den.
De största vatten förmår ej utsläcka
kärleken, strömmar kan inte
dränka den.

---------------

Song of songs, 8:6-7:

Set me as a seal on your heart,
as a seal on your arm;
For stern as death is love,
relentless as the nether world is devotion;
its flames are a blazing fire.
Deep waters cannot quench love,
nor floods sweep it away.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...